Genezing van het 12-jarige meisje

Pierjasi en Catharina
Om meer van de healingen Jezus te begrijpen en te ervaren hebben mijn spirituele vriendin Catharina en ik ons na 'de genezende aanraking’ (zie blogbericht hierover) gericht op de genezing die daar nauw mee verbonden is, die van een twaalfjarig meisje, de dochter van de bestuurder van een synagoge in Palestina.


Figuur: Genezing van het 12-jarige meisje (bron afbeelding: bijbelonderzoek.blogspot.com) Zie ook website Jeremy Winborg

Eerst staat hieronder de oorspronkelijke tekst uit de Bijbel van Lucas 8: 40, daarna een geleide meditatie over dit gebeuren en tot slot een korte aurareading van de genezing. Daar wordt gekeken naar wat op metafysische niveau plaatsvond tijdens de genezing.
 
Oorspronkelijke tekst
- Toen Jezus terugkwam, wachtte er een menigte op hem, die hem vriendelijk ontving. Er kwam een man naar hem toe die Jaïrus heette, een bestuurder van de synagoge. Hij viel aan Jezus’ voeten en smeekte hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter op sterven lag. Ze was ongeveer 12 jaar. [Zie voor ontbrekende tekst van de ‘genezende aanraking’ het desbetreffende blogbericht]  Terwijl Jezus nog aan het praten was, kwam er iemand uit het huis van de synagogebestuurder, die zei: ‘Uw dochter is gestorven. Val de Meester niet langer lastig.’ Jezus hoorde het en zei tegen Jaï̱rus: ‘Wees niet bang, maar heb geloof, dan zal ze worden gered.’  Toen hij bij het huis kwam, liet hij niemand met zich mee naar binnen gaan behalve Petrus, Johannes, Jakobus en de vader en moeder van het meisje. Alle mensen huilden om haar en sloegen zich op de borst van verdriet. Daarom zei hij: ‘Houd op met huilen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ Maar ze lachten hem uit, want ze wisten dat ze gestorven was. Toen pakte hij haar hand en riep: ‘Kind, sta op!’  Ze kwam weer tot leven en stond meteen op, en Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren buiten zichzelf van blijdschap, maar hij zei dat ze aan niemand mochten vertellen wat er was gebeurd. -

Geleide meditatie over genezing van het 12-jarig meisje
In de volgende geleide meditatie wordt bovenstaande tekst beeldend naverteld. Je kan daarbij je ogen sluiten en je voorstellen wat er toentertijd gebeurde.

Gesproken tekst van de genezing van het 12 jarig meisje:

AudioFile: 

Aurareading van de genezing
Aansluitend op de geleide meditatie is een korte aura-reading gehouden om een indruk te krijgen van wat er op metafysisch niveau gebeurde. Ook hier kun je je op afstemmen zodat je mogelijk ook een indruk krijgt van wat er metafysische plaatsvond bij de genezing. Eerst komt een afstemming op de roze Christ-Force energie en daarna op het meisje waarvan het geestelijk energielichaam boven haar fysieke lichaam zweeft, maar er middels een fluïde koord wel mee verbonden is. Dan volgt de genezing door Jezus waarbij genezende energie via hem naar het meisje stroomt: eerst naar haar lichaam, dan door het fluïde koord en tot slot in haar geestelijk lichaam. Dit geestelijk lichaam komt daarop weer haar fysieke lichaam in en ze ontwaakt uit haar (comateuze) slaap. 

Gesproken tekst van de aura-reading:

AudioFile: 

Terugblik: opvallende dingen
Net als bij de aura-reading van het blogbericht over ‘de genezing door aanraking’ vindt de genezing onmiddellijk plaats. Jezus beschikte blijkbaar over bijzondere krachtige healingsmogelijkheden! Een tweede ding wat me bij de aura-reading opviel is dat de betreffende personen al een lichtende plek in zich hadden (ter hoogte van de solar plexus, het gevoelscentrum diep in ons). Het was een metafysische energie van een diep verlangen om contact te maken met Jezus. Alsof de ontmoeting al in hun ziel besloten lag. Nu is dit niet zo vreemd. In een van zijn boeken zegt het trance medium Jozef Rulof daar iets over, namelijk dat al de mensen die zo’n speciale rol in het leven van Jezus vervullen zoals zijn leerlingen en de mensen die  een bijzondere genezing kregen, speciaal geboren waren om Jezus te kunnen ontmoeten en zo bij te dragen aan zijn missie. 
Een derde ding wat me opviel en wat ik een beetje vreemd vind in de Bijbeltekst is dat Jezus de mensen die bij de genezing waren de opdracht geeft niets daarvan aan anderen te vertellen. Waarom was dat?  Het was, dacht ik, toch de bedoeling dat mensen hoorden over wat hij deed?  
Een vierde ding dat opvalt zijn de mensen die zeggen dat het 12-jarige meisje gestorven is terwijl Jezus zegt dat ze slaapt. Uit de aura-reading kwam het beeld naar voren dat ze in coma is waarbij haar geestelijk lichaam boven haar fysieke lichaam zweeft, maar daar nog wel mee verbonden is door een fluïde koord en dus dat ze nog leeft want anders zou het fluïde koord verbroken zijn. Jezus is er eigenlijk heel duidelijk over dat ze niet dood is, maar slaapt.

► Terug naar 'De genezende aanraking'